1. IV. Święty Julian z Toledo biskup Julian urodził się około 620 roku, a zmarł w 690. Jego rodzice chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, po chrzcie skierowali go na wychowanie do katedry, gdzie jako dziecko został oblatem. Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie jako duchowny diecezjalny, a po śmierci metropolity Cyryka, został wybrany arcybiskupem. Pełnił swoja posługę z żarliwością, pasją, dyskrecją i odwagą, szczególnie troszcząc się o ubogich. Pozostawił po sobie liczne pisma. Jest przedstawiany w szatach biskupich, czasem też z koszem chleba. Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „należący do rodu Julia”.