5.VI. Święty Bonifacy, biskup i męczennik. Bonifacy urodził się w Anglii około 672roku. Mnich benedyktyński, opuścił swój kraj, by ewangelizować wciąż pogańskie  obszary europejskie. Zachęcony przez świętego papieża Grzegorza II, niósł Ewangelię  na ziemie germańskie. Mianowany biskupem, był także organizatorem rodzącego się kościoła, wyznaczał biskupów i zakładał klasztory, między innymi swój umiłowany klasztor w Fuldze. Zmarł w 754 roku we Fryzji, pobity przez pogan. Jest przedstawiany w szatach biskupich, czasem z przebitą mieczem Biblią w ręku. Patron: Niemiec. Imię: pochodzi z łaciny
i znaczy „mający szczęście”.