1. VI. Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik. Urodził się 25 września 1893 roku we wsi Nowy Folwark koło Krotoszyna. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lutego 1918 roku w Gnieźnie. W czerwcu 1939 roku papież Pius XII powołał go na funkcję biskup pomocniczego diecezji włocławskiej. 7 listopada 1939 roku został aresztowany prze gestapo wraz z profesorami i alumnami, po pewnym czasie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Mimo licznych prześladowań niósł posługę duchową chorym
    i umierającym za co był bity i maltretowany. 26 stycznia 1943 roku został zamordowany zastrzykiem fenolu.  14 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym. W ikonografii bywa przedstawiany w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Imię z hebrajskiego „któż jak Bóg”.