1. VII. Święty Antonii i Maria Zaccaria. Kapłan. Urodził się w Cremonie w 1502 roku. Najpierw był lekarzem, potem kapłanem. Aby naprawić niedostatki Kościoła, tworzył grupy duchowe świeckich i założył Zgromadzenie Synów Świętego Pawła, zwanych później barnabitami. Zmarł w Cremonie 5 lipca 1539 roku. Został kanonizowany w 1897 roku. Zwykle przedstawia się go w czarnej sutannie z lilią i krucyfiksem jako atrybuty. Imiona: Antoni, pochodzenia greckiego, znaczy „urodzony wcześniej”, Maria z egipskiego, znaczy „umiłowana przez Boga”, z hebrajskiego „pani”, Zaccaria pochodzi z aramejskiego i znaczy  „pamięć  Boga”.