1. VII. Święta Elżbieta Portugalska, Królowa. Córka Piotra III Aragońskiego dwunastoletnia małżonka króla Portugalii Dionizego, żyła
    w latach 1271-1336. Była królową bardzo religijną, zawsze oddaną małżonkowi, pomimo jego ciągłych niewierności. Przykładna matka i kobieta pokoju pojednała męża z synem, który wielokrotnie występował zbrojnie przeciw niemu. Po śmierci króla w 1325 roku w 1325 roku wstąpiła do III zakonu franciszkańskiego i resztę swojego życia poświęciła modlitwie oraz ubogim. Beatyfikowana w 1516 roku, została kanonizowana w 1625 roku, przez Urbana VII. Jest przedstawiana zarówno w szatach królewskich, jak i w stroju franciszkańskim. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy: „Bóg jest moją przysięgą”.