1. X. Święty Alfons Rodriguez, jezuita. Urodził się w 1553 roku w Segowii w Hiszpanii. Osierocony przez ojca, został kupcem, ożenił się i miał dwoje dzieci. Wstrząśnięty przedwczesną śmiercią swoich krewnych, poprosił o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego, gdzie w 1571 roku został bratem. Był furtianem klasztoru jezuitów na Majorce, skąd wyruszali misjonarze zmierzający do Nowego Świata. Był cennym doradcą duchowym dla wielu wiernych. Jeden z największych mistyków zakonnych, asceta, Zmarł w 1617 roku. Świętym ogłoszono go 1880 roku. Jest przedstawiany stroju kapłańskim, niekiedy z atrybutem w postaci kluczy. Opiekun: portierów. Imię: pochodzenia niemieckiego, znaczy” dzielny”.