1. XII. Święty Dariusz z Nicei, męczennik. Bardzo skąpe są informacje o świętym, który został włączony już do Martyrologium hieronimitańskiego jako męczennik
    z pierwszych wieków, razem z towarzyszami Pawłem, Sekundusem i Zuzynem. Pozostaje tradycja i pamięć imienia, a zarazem brak pewności co do miejsca męczeństwa świętego. Według jednych źródeł była to Nicea, według innych Nikomedia. Dane te nie są jednak na tyle wystarczające, by uznać autentyczność historyczną postaci, dlatego Dariusz nie występuje w martyrologium uaktualnionym w 2004 roku. Nie są znane wizerunki lub tradycyjne wyobrażenia świętego. Imię: pochodzenia perskiego, znaczy „ten, który zachowuje dobro”.