1. XI. Święty Albert Wielki, biskup i doktor Kościoła. Urodził się w szlacheckiej rodzinie w Szwabi w 1206 roku. W wieku siedemnastu lat wstąpił do zakonu dominikanów w Padwie. Nauczał w Hidenshein Ratizbonie i Kolonii, następnie był nauczycielem teologii w Paryżu. W latach 1254 – 1257 był przeorem prowincjalnym,
    a trzy lata później został biskupem Ratizbony. Zmarł w 1280 roku. Ogłoszony błogosławionym w 1622, a  świętym w 1931 roku. Albert Wielki jest przedstawiany
    w habicie   dominikańskim z nakryciem głowy doktora albo w szacie biskupiej z mitrą. Opiekun: naukowców i studentów nauk przyrodniczych . Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „wszystko jasne” Może być zdrobnieniem od imienia Adalbert, które znaczy „wyraźnie szlachecki”.