1. III. Św. Renat Goupil, kapłan, misjonarz i męczennik, + 1642 Urodził się we Francji. O jego latach młodzieńczych wiemy niewiele. Wstąpił do jezuitów, ale musiał odejść z powodu słabego zdrowia. Poświęcił się więc zawodowi lekarza-chirurga. Jego przyjaźń z zakonem zawsze trwała. Gdy jezuici organizowali i wysłali grupę misjonarzy do Kanady dla nawracania szczepu indyjskiego Huronów, Renat zgłosił się na ochotnika jako lekarz. Razem z Izaakiem Jegues
    i jego towarzyszami płynął właśnie przez jezioro kanadyjskie, zostali wszyscy napadnięci przez pogański jeszcze szczep indiański, Irokiezów, którzy prowadzili wojnę z Huronami. Dnia 3 sierpnia 1641roku jako sprzymierzeńców Huronów, wśród których mieli misje, zawlekli ich do swojej wsi i wymordowali Renatowi pewien Irokiez rozbił toporem głowę za to, że na czole jego dziecka uczynił znak Krzyża Świętego. Tak św. Renat, poniósł śmierć męczeńską za wiarę, jako lekarz świecki i misjonarz dnia 29 września 1642roku. Akty beatyfikacji męczenników kanadyjskich dokonał papież Pius XI w roku 1926 i kanonizował w 1931.