1. XI. Święci Bracia Męczennicy, pierwsi polscy męczennicy. Zwani również Pięcioma Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi – dwóch włoskich benedyktynów. Benedykt i Jan, dwóch słowiańskich nowicjuszy i jednocześnie rodzonych braci: Izaak i MATEUSZ oraz Krystyn, który był ich polskim służącym. W nocy
    z 10 na 11 listopada 1003 r. bracia zostali zamordowani przez rabusiów. W ikonografii Pięciu Braci Męczenników przedstawianych jest w białych habitach kamedulskich, ich atrybutem jest koło tortur. Imiona: z łaciny: Benedykt, znaczy „błogosławiony, Krystyn, pochodzi od Christus; z hebrajskiego: Jan: znaczy „Bóg okazał miłosierdzie, Izaak znaczy „ śmiech. Mateusz znaczy „dar Pana”.