1. X. Święta Parascewa Młodsza, pustelnica. Parascewa, święta czczona w krajach słowiańskich pod imieniem Petka, żyła prawdomównie w X wieku. Pochodziła z Epibaton niedaleko Konstantynopola. Spędziła jakiś czas w klasztorze, ale szybko go opuściła, pragnąc prowadzić życie pustelnicy. Po kilku latach
    w następstwie otrzymanego objawienia, opuściła pustelnię i wróciła do Epibatton, aby żyć jako pokutnica. Cudowne wydarzenia, jakie nastąpiły po jej śmierci, zapoczątkowały jej kult. Jest przedstawiana jako trzymająca w ręku naczynie z wonnościami i krucyfiks. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „przygotowanie.