1. VIII. Święta Lidia z Tiatyry, świadek. Lidia, znana dzięki Dziejom Apostolskim, pochodziła z Tiatyry, ale mieszkała w Filippi i handlowała purpurą. Już wcześniej należąc do „bojących się Boga”, słuchała przepowiadania świętego Pawła, który razem z Łukaszem, Tymoteuszem i Sylasem był z misją w jej mieście. Wraz ze swoimi domownikami poprosiła
    o chrzest. Następnie gościła Pawła w swoim domu, gdzie powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska
    w Macedonii. Opiekunka: farbiarzy, chorych na raka, teologów. Imię: z greckiego, znaczy „mieszkanka Lidii’.