1. VIII. Święty Stefan I, papież. Stefan był papieżem po Lucjuszu I w epoce cesarza Waleriana. Podczas swojego pontyfikatu, który trwał trzy lata, od 254 do 257 roku, musiał zmierzyć się z problemem przyjmowania na nowo tak zwanych „lapsi” – chrześcijan, którzy ze strachu wyparli się wiary a następnie prosili o powrót do wspólnoty Kościoła. Zajmował się także kwestią strojów liturgicznych, zarządzając by były zakładane wyłącznie w kościele. Po śmierci został pochowany na Cmentarzu Świętego Kaliksta przy via Appia. Jest przedstawiany w szatach papieskich, bez odrębnej ikonografii. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „ukoronowany”.