Wola rodziców, nie oderwała ich od Boga. Jakże piękne ich serca i dusze

9.I. św. Julian, męczennik ok. 305 rok.  Św. Julian podobnie jak św. Lucjan pochodził  ze znakomitej rodziny rzymskiej. z Antiochii Syryjskiej. Gdy miał 18 lat przymuszono go do małżeństwa z Bazylissą. Umówił się z wybranką losu na wspólne życie w dziewictwie. Gdy  rodzice Juliana umarli, małżonkowie oddali się całkowicie życiu bogobojnemu.  Julian założył klasztor męski a Bazylissa – żeński. Panujący wówczas cesarz Dioklecjan i jego następcy nie przebierali w sposobie prześladowania wyznawców Chrystusa, szczególne ostrze skierowali na hierarchów Kościoła. Julian dawał schronienie w swoim domu klasztorze. Wydano Juliana
i poddano go męczarniom. Swoją żarliwą wiarą pozyskał dla Chrystusa 20 żołnierzy i wielu innych. Wszyscy ponieśli śmierć od miecza. Relikwie małżonków znajdują się  w Chieri
w Piemoncie. W katedrze tej, znajduje się także srebrna figura św. Juliana w postaci rzymskiego żołnierza, który w lewej ręce trzyma miecz, a w prawej palmę, symbol męczeństwa.