1. VI. Święta Jadwiga, Królowa. Jadwiga urodziła się 18 lutego 1374 roku w Budzie (Węgry). Była córką Ludwika I Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski. Po ojcu odziedziczyła tron Polski i 16 października 1384 roku w Katedrze Wawelskiej przyjęła uroczyście koronę. W 1386 roku poślubiła wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełłę, co było rozstrzygające dla chrystianizacji tych ziem. Przyczyniła się do powstania (1397) wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej, a następnie do jej odnowienia. Zmarła w wieku 25 lat, 17 lipca 1399 roku
    w Krakowie. W tamtejszej katedrze znajduje się jej grób. Została beatyfikowana 8 czerwca 1979 roku, kanonizowana 8 czerwca 1997 roku – obu aktów dokonał Jan Paweł II w Krakowie.