1. IV. Święty Witalis. Męczennik. Żył w III wieku, mąż świętej Walerii i ojciec świętych męczenników bliźniaków: Gerwazego i Protazego. Informacje na temat jego życia i działalności są uznawane za częściowo lapidarne. Witalis miał ponieść wiele tortur, zmuszany do odstąpienia od wiary. W końcu został wrzucony do dołu i zasypany kamieniami i ziemią. Chrześcijanie z Rawenny od razu otoczyli czcią jego grób. Jest przedstawiany z palmą męczeństwa lub jako wrzucony do dołu. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „żywotny, pełen życia”.