11 czerwca przypada wspomnienie św. Barnaby, który został zaliczony do grona Apostołów.  Jego umiłowanie nauki Jezusa Chrystusa i przyjęcie chrztu świętego, sprawiło zmianę jego życia.Jako obywatel Cypru zachwycony Jezusową nauka, cały majątek przekazuje na sprawę ewangelizacji, której z pasją się poświęca. Spotkawszy Pawła wprowadza go do chrześcijańskiej gminy. Potem jeszcze raz spotyka się z Pawłem w Tarsie przeprowadza go do Antiochii  Po soborze Jerozolimskim, wrócił na Cypr, głosząc z wielką radością naukę Jezusa Chrystusa, tam też poniósł śmierć męczeńską koło 60 roku.Nie ma żadnych granic, ani przeszkód w wyborze Boga dla ludzi pragnących tego. Pomówienia, prześladowania, jeszcze bardziej gruntują serce człowieka, czego przykładem jest nam Święty Barnaba. Gdy śledzimy karty naszej historii Polski, mamy aż dość przykładów mocarzy duchowych, których życie było nakierowane na Boga.