1. V. Święty Augustyn z Cantrbury, biskup. Augustyn urodził się w drugiej połowie VI wieku, był mnichem benedyktyńskim w opactwie Świętego Andrzeja w Rzymie, kiedy papież Grzegorz I wybrał go do przewodzenia grupie mnichów ewangelizatorów udających się do Anglosasów. Po otrzymaniu święceń biskupich w Galii pod koniec stulecia. Święty Augustyn został przyjęty z wszystkimi honorami przez króla Kentu. Osiadł w Cantenbury, skąd kierował dziełem ewangelizacji prowadzonym przez mnichów. Zmarł w 604 roku. Jest przedstawiany
    w szatach biskupich. Imię : pochodzenia łacińskiego, znaczy „czcigodny”.