1. X .Święta Maria Salome, matka Apostołów Jakuba i Jana. Może być kuzynka Maryi, Maria Salome była matką Jakuba i Jana. Ewangelista Mateusz wspomniana, że dla swoich synów prosiła Jezusa o miejsce najbliżej Niego w niebie. Marek wymienia ją w opisie Męki jako jedną z kobiet, które były świadkami ukrzyżowania i które w poranek paschalny udały się do pustego grobu. Jest przedstawiana w scenach zdjęcia z krzyża i zmartwychwstania. Imiona: Maria, pochodzenia egipskiego lub hebrajskiego, w pierwszym przypadku znaczy „umiłowana przez Boga”, w drugim – „pani; Sa;ome, pochodzi z aramejskiego, znaczy „szczęśliwa”.