Niech w naszych sercach zagości wolność, która wynika z bliskości z Jezusem, który niczego nam nie zabiera z naszego bycia, ale tak wiele chce nam dawać. Radosnego Alleluja!