1. VI. Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła. Urodził się między 370 a 380 rokiem, prowadził życie pustelnicze, po czym wstąpił do wspólnoty zakonnej, przekonany przez swojego wuja, który był patriarchą. W 412 roku sam został patriarchą Aleksandrii, który to urząd pełnił w sposób zdecydowany, zwalczając herezje, zwłaszcza nestoriańską, co doprowadziło go do konfliktu Nestoriuszem, patriarchą Konstantynopola. Cyryl należy do największych teologów i egzegetów Wschodu, nosi przydomek „pieczęci wszystkich ojców”. Zmarł w 444 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Opiekun: Aleksandrii w Egipcie. Imię: pochodzi z perskiego, znaczy „młody król”.