1. II. Błogosławiony Michał Sopoćko, kapłan urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie, w powiecie osmańskim na Wileńszczyźnie. W roku 1910 wstąpił do seminarium Duchownego w Wilnie, święcenia otrzymał w 1914. Jako spowiednik s. Faustyny Kowalskiej zainteresował się kultem Miłosierdzia Bożego. W 1941 roku założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł w Białymstoku 15 lutego w 1975, Tam też spoczywa. Uroczysta beatyfikacja odbyła się w Białymstoku 28 września 2008 roku w sanktuarium miłosierdzia Bożego. Imię z hebrajskiego, znaczy „któż jak Bóg”.