1. VI. Święty Ireneusz z Lyonu, biskup. Urodził się około 130 roku, być może w Smyrnie, gdzie był uczniem świętego Polikarpa. Po ukończeniu studiów w Rzymie otrzymał święcenia kapłańskie i został wezwany do Lyonu. Tutaj około 178 roku został mianowany biskupem. Występował przeciwko herezjom, poprosił o interwencję papieża Wiktora I w kwestii ustalenia daty obchodzenia świąt Wielkanocy. Pozostawił po sobie liczne pisma. Zmarł około roku 208, być może jako męczennik. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „pokojowy”.