1. XII. Święty Adam i Ewa, prarodzice. Wspominani przez Kościół wschodni 19 grudnia, prarodzice Adam
    i Ewa zostali włączeni do nowego martyrologium. Są święci, ponieważ dostąpili owoców odkupienia. Adam był stworzeniem, które Bóg uczynił na swój obraz i podobieństwo, i któremu dał władzę podporządkowywania sobie każdego innego stworzenia. Ewa była jego towarzyszką, zrodzoną z Adama. Prarodzice okazali jednak nieposłuszeństwo w następstwie czego zostali wypędzeni z raju. Po grzechu nie złorzeczyli jednak Bogu, lecz przeciwnie, oddawali Mu cześć
    i służyli Mu. Są przedstawiani nadzy w scenerii raju, często w scenie kuszenia. Imiona: obydwa pochodzą z hebrajskiego. Adam oznacza ‘człowieka”, Ewa – „istotę żyjącą” lub „wzbudzającą życie”.