1. IV. Święta Maria Egipcjanka, pokutnica, Maria żyła w V wieku na obszarze między Egiptem a Palestyną. Według tradycji była początkowo kobietą lekkich obyczajów, która się nawróciła podczas podróży do Jerozolimy, jaką podjęła wraz z pielgrzymami w następstwie cudownych wydarzeń. Resztę swego życia spędziła w grocie, odwiedzana raz w roku przez kapłana, Zosima, który przynosił jej Eucharystię. Jej kult rozpowszechnił się zwłaszcza w średniowieczu. Najczęściej przedstawia się ją okoloną włosami, okrywającymi całe jej ciało. Opiekunka, pokutujących i nawróconych. Imię: Maria z Egipskiego, oznacza „umiłowaną przez Boga”,
    z hebrajskiego „panią”.