1. X. Święta Teresa z Avili, dziewica i doktor Kościoła. Eresa de Cepeda y Ahumada urodziła się w Avili
    w 1515 roku. Wychowana przez mniszki augustiańskie, w wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w swoim rodzinnym mieście. Jej pisma zawierają opis doświadczeń mistycznych i wizji ekstatycznych. Święta dokonała reformy zakonu karmelitańskiego, zmarła w 1582 roku. Jest przedstawiana
    w habicie karmelitanek, ze strzałą wbitą w piersi, sercem z imieniem Jezusa: IHS
    i gołębicą. Jej wstawiennictwa przyzywa się w modlitwach za dusze czyścowe
    i przeciw chorobom serca. Opiekunka: karmelitanek. Imię: pochodzenia greckiego lub niemieckiego; w pierwszym przypadku znaczy „łowczyni”, w drugim – „kobieta mocna i miła”.