26 grudnia  święty Szczepan

Święty Szczepan diakon Kościoła katolickiego w Rzymie. Oskarżono go fałszywie za bluźnierstwa przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Jako dobry apologeta, obronił się  i wykazał, że Żydzi sprzeciwiając się Duchowi Świętemu, nie chcieli rozpoznać Mesjasza.. Ukrzyżowano go za miastem. Jego kult rozpowszechnił się między  IV a V wiekiem. Imię jego z greckiego znaczy „ukoronowany’ Patron dobrej śmierci i wzywa się go w chorobach migrenowych.

Modlitwa Święty Szczepanie, niewinnie cierpiący, naucz mnie sztuki spokojnego przyjmowania różnego rodzaju oskarżeń i natchnij mnie odwagą Bożą, aby żadne sława, zakusy, posądzenie, nie wytrąciły mnie z odważnego trwaniu przy Tobie Boże.