27 XII  Sw. Jana Ewangelisty. Ewangelia określa Go jako umiłowanego ucznia, mamy więc pięknego przewodnika
z którego możemy czerpać wzorce: pobożności, energii, młodzieńczego entuzjazmu. Pozostawił nam piękny opis zdarzeń jakie widział będąc z Panem Jezusem i Uczniami. Ewangelia jego  to piękna relacja wydarzeń, cudów, dialogów.
W Apokalipsie ukazuje nam wizje i mistycyzm. Cenimy go przede wszystkim za wierność, nie odszedł nigdy od Mistrza, nie opuścił w trudnych chwilach, stał pod krzyżem. Jemu Pan Jezus zlecił opieką nad Matką Swoją, Maryją.

Modlitwa: Sw. Janie Ewangelisto, rozmiłowany w Bożym Słowie. Pragniemy  za Twoim przykładem iść za Mistrzem.  Dziękujemy Ci za radość życia i entuzjazm w działaniu. Naucz nas sztuki wierności w przyjaźni i prosimy o dar rozróżniania fałszywych przyjaciół, abyśmy nigdy nie byli powodem zranienia drugiej osoby. Jako patron: księgarzy, pisarzy, teologów, artystów, templariuszy, sprzedawców artykułów papierniczych i drukarzy, ogarnij mnie swoją opieką
i  pomagaj mi rozwijać moje zdolności.