1. X. Święty Jan Kapistran, kapłan. Jan urodził się w Capistrano w Abruzji w 1386 roku. Po rozpoczęciu kariery sądowniczej został wtrącony do więzienia z przyczyn politycznych. W roku 1415 wstąpił do franciszkanów. Był wielkim kaznodzieją, zwłaszcza wśród studentów. Zorganizował zgromadzenie franciszkanów obserwantów. Był nazywany „apostołem Europy” z racji niestrudzonej posługi przepowiadania
    w wielu krajach. Zmarł w 1456 roku, został ogłoszony świętym
    w roku 1690. Przedstawia się go w habicie franciszkańskim
    z małym krzyżykiem, noszącego chorągiew. Opiekun: prawników. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.