1. X. Święty Józef Bilczewski, biskup. Urodził się 26 kwietnia 1860 roku
    w Wilamowicach koło Kęt. 6 lipca 1884 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Albina Dunajewskiego. 17 grudnia 1900 roku papież Leon XIII ustanowił go metropolitą arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Głosił pogląd, że sama działalność religijna Kościoła nie wystarcza, że należy do niej dołączyć pracę społeczną, dążącą do edukacji i poprawy bytu materialnego wiernych. Papież Pius XI nazwał arc. Bilczewskiego, „jednym z największych biskupów świata”. Jeszcze za życia mówiono o nim jako o świętym. Imię: Józef
    z hebrajskiego znaczy „aby Bóg pomnożył, dodał [potomka]”.