1. XI. Święty Wergiliusz z Salzburga, biskup. Urodził się na początku VIII wieku w Irlandii. Tu został mnichem i prawdopodobnie otrzymał wykształcenie w Colbroney od przeoryszy Samanty. Udawszy się do Galii do klasztoru w Quierzy-sur-Olise, spotkał króla Pepina Małego, który wysłał go do Bawarii, powierzając mu diecezję Salzburg. Początkowo Wergiliusz spotkał się z oporem z powodu rozpowszechnionej nieufności w stosunku do w stosunku do mnichów irlandzkich. Działał jednak jako biskup, zgodnie z mandatem króla, jeszcze przed konsekracją, która miła miejsce w 755 roku. Zajmował si e ubogimi, nauczaniem i ewangelizacją Słowian. Zmarł w Strazburgu w 784 roku i został pochowany w katedrze, którą zbudował. Został kanonizowany w 1233 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich, czasami z modelem katedry salzburskiej. Patron: Salzburga. Imię: łacińskie, pochodzenia etruskiego, o nieznanym, o nieznanym znaczeniu.