1. X. Błogosławiony Jan Wojciech Balicki. Urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu pod Rzeszowem. Po uzyskaniu doktoratu w Rzymie z teologii (1897),był w latach 1929 -35 wykładowcą, a następnie rektorem Seminarium Duchownego w Przemyślu. Jednocześnie udzielał się w pracy duszpasterskiej jako spowiednik i kierownik duchowy oraz kapelan szpitala. Zmarł w opinii świętości 15 marca 1948 roku. Kardynał Karol Wojtyła pisał : „W czasach gdy(…) wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje niewierności oraz tendencje by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych Jan Balicki może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. Imię: Jan – pochodzenia hebrajskiego „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”, Wojciech – „ten który cieszy jako żołnierz”.