Wszyscy Święci z różnych epok i krajów, oddajemy Wam cześć najgłębszą, za Wasze piękne życie zakotwiczone  w Bogu. Wstawiajcie się za nami, uczcie nas hartu ducha, uczcie nas wielkiej miłości Boga i bliźniego. Uczcie nas wytrwałości  i odwagi. Życie nasze ma też torować drogę innym, tak jak to Wy zrobiliście dla nas.

1 listopad najpiękniejszy dzień w chrześcijańskim Kościele Powszechnym. Dzień Wszystkich Świętych. Dzień ludzi, którzy życiem swoim, wiernością Bogu dali nam przykład, jak mamy wędrować ścieżką życia doczesnego.  Oni stworzyli cały wachlarz cech, cnót życia w harmonii z Bogiem i w przyjaźni z bliźnimi. Chrześcijanin to człowiek zakotwiczony w Bogu przez Sakrament Chrztu świętego. Chrześcijanin, to człowiek szczęśliwy, człowiek nadziei. Nasi rodzice dali nam największy posag jaki mogli nam dać. Dali nam wiarę w Boga. Każdy z nas z potrzeby serca wiarę w Boga rozwija modlitwą i pogłębia ją. Historia na przestrzeni wieków pokazuje nam ludzi wielkich, bogatych, prostych, którzy wszystko oddali co materialne a wiara, którą przechowali w sercu wyniosła ich do grona Świętych i błogosławionych. Czasy wielkich prześladowań dają nam niezliczone rzesze ludzi, którzy nie wahali się oddać życia w wierze i z wiarą w Boga.  Pierwsze wieki prześladowań chrześcijaństwa, niezliczone ofiary na arenach, gdzie pogaństwo naigrawało się z chrześcijan, wystawiając ich na próbę wiary, posyłając  na nich lwy i inne nieszczęścia. Oni dzisiaj orędują w niebie, pomagają nam. Na przestrzeni wieków patrząc na naszą polską historię mamy również wielkich polskich świętych, jedni byli zamordowani w prześladowaniu, inni broniąc granic naszych i wiary w Polsce oddawali życie dla naszego dzisiaj być.

Do Ciebie. Boga Polacy wołamy, pod uciskami ledwie oddychamy.

Ratuj nas, ratuj, teraz bądź obrona, Pokaż łaskę swą nad polską Koroną.

Dałeś nam życie w Krzyża Twego znaku. Pod takim znakiem nie zginiesz Polaku!

Wy Święci Pańscy a nasze rodaki. Wspierajcie braci, brońcie nieboraki!

Niech zgubcy wiary z wolnych się nie szydzą. 

Niech się przed niebem i światem zawstydzą.(Anonim, Pieśń Konfederatów Barskich)

Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polak będzie Polakiem.