1. VIII. Święta Róża z Limy, dziewica. Isabella Florres y de Oliva, później nazywana Różą, urodziła się w Limie w 1586 roku, z rodziców pochodzenia hiszpańskiego. Wstąpiła do III zakonu dominikańskiego, a ponieważ w Peru nie było klasztorów, żyła ślubami w szałasie w ogrodzie własnego domu, w stanie nędzy i umartwienia, doświadczając ekstaz.ascetka peruwiańska, tercjarka dominikańska, dziewica i pierwsza święta Kościoła katolickiego pochodząca z Ameryki. Zmarła w 1617 roku. została kanonizowana w 1671 roku  Jest przedstawiana jako młoda kobieta w habicie dominikańskim, jej atrybutami są róże i Dziecię Jezus. Jest przyzywana przeciwko gorączce, puchlinie wodnej i bólom brzucha. Opiekunka: ogrodników
    i sióstr dominikanek. Patronka Ameryki Łacińskiej, Peru i Filipin. Imię: pochodzi z łaciny, oznacza kwiat róży.