1. V. Święty Konstantyn cesarz. Konstantyn Wielki nie figuruje w Martyroligium rzymskim, ale jest czczony tego dnia w Kościele Wschodu
    i Zachodu. Usankcjonował rozpowszechnianie się chrześcijaństwa i zezwolił na wolność kultu, wydaje edykt w 313 roku. Według legendy, przed bitwą przy Moście Mulwijskim ukazał mu się Chrystus we śnie, obiecując zwycięstwo w znaku krzyża. Został ochrzczony tuż przed śmiercią w 337 roku. Jest przedstawiany w szatach cesarza, często w towarzystwie matki, świętej Heleny. Imię: pochodzenia łacińskiego, odmiana imienia Konstans, który znaczy „stały, wytrwały”.