1. VIII. Święta Emilia de Vialar, zakonnica. Urodziła się koło Tuluzy w 1797 roku. wcześnie straciła matkę i do dwudziestego roku życia była w domu ojca razem z braćmi i surową guwernantką. W następstwie misji ludowych w jej miejscowości postanowiła otworzyć dom dla ubogich, wbrew woli ojca i guwernantki. W 1832 roku, kontynuując swoją działalność w domu do niej należącym, założyła zgromadzenie Świętego Józefa od Zjawienia się Archanioła. Pierwszy strój zakonny (1833), podróżowała po Europie i Afryce, szerząc dzieło miłosierdzia, które po jej śmierci (1856) obejmowało czterdzieści siedzib. Imię, pochodzenia łacińskiego, znaczy „uprzejma , wdzięczna”.