1. X. Święty Jan Paweł II, papież. Karol Józef Wojtyła, przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 roku, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W 1942 roku wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej, przyjmując hasło przewodnie swej posługi Totus Tuus (Cały Twój). 30 grudnia 1963 roku został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 roku – kardynałem. Po nagłej śmierci Jana Pawła I, wybrany na papieża 16 października 1978 roku, przybrał imię Jana Pawła II. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.