1. X. Święta Urszula, męczennica. Choć została poświęcona Bogu, zgodziła się na małżeństwo z księciem pogańskim, ale pod warunkiem, że go nawróci. Legenda Aurea głosi, że została zabita przez Hunów w Kolonii wraz z jedenastoma tysiącami dziewic, które jej towarzyszyły, kiedy wracała z pielgrzymki do Rzymu. Przedstawiana w szatach królewskich,
    z palmą, strzałą, która ją zabiła, chorągwią lub łodzią jako atrybutami. Często przedstawia się ją w obszernym płaszczu, pod który bierze w opiekę swe towarzyszki. Jest przyzywana
    w modlitwach o szczęśliwe małżeństwa, dobrą śmierć i przeciw oparzeniom. Opiekunka: dziewcząt, uczennic. Imię: pochodzi z łaciny i znaczy „silna”.