1. II. Święci Faustyn i Jowita, męczennicy byli rodzeństwem i żyli na przełomie I i II wieku w epoce cesarzy Trajana i Hadriana. wiadomości na ich temat są skąpe. Być może byli rzymskimi żołnierzami z Brescii i przed męczeńską śmiercią, przed śmiercią doświadczyli niezliczonych tortur. Choć byli rodzeństwem, oboje są przedstawieni w strojach żołnierskich. Dzierżą
    w ręku palmę męczeństwa. Patroni: miasta Brescia. Imiona: Faustyn jest zdrobnieniem od Fausta i znaczy „przychylny”, Jowita znaczy „młode życie”.