1. X. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan. Alfons Popiełuszko urodził się 14 września 1937 roku we wsi Okopy, parafia Suchowola, w Białostockim. W 1965 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie, gdzie zmienił imię na Jerzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego (błogosławionego). Przez 12 lat był kapłanem; w latach osiemdziesiątych XX w. został kapelanem „Solidarności”/ trzej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili go 19 października 1984 roku, a następnie zamordowali. Patron: NSZZ „Solidarność”. Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „uprawiający rolę”.