Wtorek:

Duch wiary – Biskup Józef Sebastian Pelczar daje objaśnienia i zachęca do życia wiarą.  Mówi, że jest to jedyny słuszny powód, ponieważ jako osoby żyjące duchem nadprzyrodzonym, patrzymy na wszystko nie tylko samym okiem rozumu, ale okiem Bożym. Działając przy pomocy łaski Bożej. to znaczy, tak sądzić, tak pragnąć, tak mówić, działać i cierpieć, jakoby zanurzeni w samym Chrystusie. Innymi słowy według wiary warto urządzać całe swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne. Bo Chrystus po to przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas sztuki życia w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. Dlatego dzień zaczyna chrześcijanin od podniesienia myśli i serca do Boga. Idąc do pracy wstępuje do świątyni lub sercem przenosi się przed Najświętszy sakrament, adorując z Aniołami Boga człowieka. Ofiaruj pracę swoją i proś o błogosławieństwo. Duch wiary niech ożywia nie tylko twoje życie prywatne, ale także publiczne , towarzyskie i rodzinne. Bowiem wszyscy spotkani ludzie, otrzymują z twego serca, rzeczy najlepsze tj. Chrystusa, i ducha radosnej miłości, która udziela się i wszystkich przemienia. Duch wiary uczy nas ciągłego panowania nad sobą i uciszania tego co jest niedoskonałe. Duch wiary daje nam wolność duszy, radość serca, uświęcenie życia, światło wewnętrzne i mądrość prawdziwą. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Maryja Matka wiary jest Ta, która uczy nas silnej wiary i opiekuje się  nami. Otoczeni orszakiem świętych i Aniołów, idziemy każdego dnia, do szeregu zajęć w bożej łasce i rzeźbimy życie dłutem cnót: wiary nadziei i miłości. W życiu naszym układa się piramida wartości i tworzy się drogowskaz z napisem „Moje życie z Jezusem Chrystusem w świecie, który jest spragniony miłości Boga i człowieka”.   Z dzieła „Życie Duchowne czyli Doskonałość chrześcijańska”