Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej konferencji „Wierni Bogu i Ojczyźnie” za przybycie. Dla tych, których z nami nie było mamy relacje video i zdjęcia.

Instytut Reigijno Patriotyczny Iskra Bożego Serca i Maryi zorganizował
w Krakowie konferencję „Wierni Bogu i Ojczyźnie” poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. Uczczono zarazem pana generała Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”, którego za zasługi w walkach z Sowietami i Niemcami w ubiegłym roku awansował na stopień generalski prezydent Andrzej Duda.
On sam nie mógł przybyć na uroczystość ze względu na pobyt w szpitalu.
W kiwetniu skończył 96 lat.
Natomiast tego dnia rano 96-letniego pana Generała odwiedziła w szpitalu młodzież.
Podczas konferencji w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, pułkownik Marcin Żal wygłosił laudację na jego cześć.
Prelegentami konferencji byli pracownicy Instytutu Pamieci Narodowej. Kamila Sachnowska (Oddział IPN w Warszawie) mówiła o znaczeniu warszawskiej Łączki jako miejsca ukrycia zamorodowanych Polskich Bohaterów.
Dr Dawid Golik (Oddział Krakowski IPN) opowiedział o polskich leśnikach, którzy pomagali partyzantom, dr Wojsciech Frazik (Oddział Krakowski IPN) przybliżył sylwetki kobiet niezłomnych, które działały w konspiracji i oddały życie za ojczyznę: Marii Kolskiej i Heleny Żurowskiej.
Konferencja odbyła się 13.05.2019 r.

Patronami konferencji byli także:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
Małopolski Kurator Oświaty
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
oraz XI Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Były z nami też Siosty Sercanki.

Konferencję zamknęła uroczysta Msza Święta w intencji zdrowia pana generała Tadeusza Bieńkowicza – w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Z serca dziękujemy Wszystkim uczestnikom wydarzenia.
Dziękujemy Młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.
A Panu Generałowi życzymy dużo zdrowia i opieki Bożej na każdy dzień.

Na zdjęciu:
Kamila Sachnowska, dr Dawid Golik, Ewa Tylus dr Wojciech Frazik

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z konfernecji autorstwa Józefa Wieczorka.

Wierni Bogu i Ojczyźnie – Panel historyczny z okazji 96 urodzin Gen. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego ”