1. VII. Święty Apolinary, biskup, męczennik. Apolinary, zmarły prawdopodobnie w roku 200, był pierwszym biskupem Rawenny. Informacje o nim pochodzą z późnej tradycji, przynajmniej z VII wieku, a więc uznaje się je za legendarne. Różne źródła jednak potwierdzają, że przybył on z Antiochii wysłał go św. Piotr, którego święty był uczniem. Zginął tamże śmiercią męczeńską z rąk pogan szerząc Słowo Boże, posiekany mieczem lub zatłuczony maczugą, 23 lipca za czasów Nerona lub Wespazjana. Jego kult bardzo rozpowszechniony w V wieku, świadczy co najmniej o wdzięczności za jego szeroko zakrojoną działalność duszpasterską i misyjną. Przedstawia się go w szatach biskupich w postawie modlitewnej. Imię: pochodzi z łaciny, znaczy „poświęcony Apollosowi”.