1. Anioł Samostanowienia, (umiejętnego słuchania odwagi, wartości wspólnoty, zadowolenia) uczy nas odkrycia, że posiadamy swój własny samodzielny głos . Głos, który dał nam Stwórca. W głosie  staje się słyszalne serce człowieka. Głosu nie można zmienić, ani nie warto ulegać dominacji innych, czy upodabniać się do innych. Nasz własny głos, po wydobyciu będzie piękny i zabrzmi boskim natchnieniem. Jezus uzdrawia głuchoniemego Pan Jezus pokazuje nam  jaka jest tajemnica głosu. Jaka   jest potrzeba i siła głosu. Jezus spogląda w niebo i wyraża w ten sposób, że każde słowo pochodzące z serca, otwiera ponad człowiekiem niebo. Słowa Boga „Jesteś moim umiłowanym synem – umiłowaną córką”. W tobie mam upodobanie. Mówią  jak Bóg każdego człowieka traktuje indywidualnie i po ojcowsku. Głos jest potrzebny do komunikacji  tak z Bogiem jak i z człowiekiem. Aby prowadzić dialog potrzebujemy dobrego słuchu, nastawionego na słuchanie. Prawidłowe słuchanie zaczyna się od wsłuchiwania w Boga , następnie człowiek opanowany dobrocią chce i potrafi słuchać  człowieka. Razem potrafią nastroić się na wielbienie Boga. Uporządkować swoje życie, formować siebie, dopasowywać do innych, ale zawsze w bożej miłości. Odwaga jest tą cecha, która jest pomocną jest dźwignią dla siebie i dla innych. Anioł  pragnie aby każdy z nas tak swoje życie nastrajał w Bożych wymiarach, aby każdy dzień, był szczęśliwy i pociągał następne dni, tworząc wielki szpaler róż składanych Stwórcy. W zadowoleniu jest przyjemniej żyć. Modlitwa: Panie Boże Stworzycielu dziękuję Ci za piękno stworzenia, jakie włożyłeś w moje ciało i duszę. Bądź uwielbiony.