1. III. Św. Tyburcjusz z Mongrovejo, biskup Hiszpan Turybiusz Alfons de Mongrowejo urodził się w okolicach Leon około 1538 roku. Jako świecki prawnik na uniwersytecie w Salamice został wybrany przez Filipa II na przewodniczącego trybunału inkwizycji w Grenadzie. W 1580 roku papież powołał go na biskupa. Otrzymał święcenia kapłańskie i został wysłany do Limy w Peru. Bezgranicznie poświęcił się swojej bardzo rozległej diecezji pomagając Indianom, wspierając wiernych, dodając otuchy duchownym, aby nie ulegali konfiskatorom. Zmarła w roku 1626, został kanonizowany w 1726. Przedstawia się go w szatach biskupich. Opiekun: biskupów misyjnych. Patron: Peru. Imię: pochodzi z języka celtyckiego i znaczy: z plemienia Taorynów”.