1. IV. Św. Leon IX, papież, 1002-1154 papież. Brunon z Dagaburga, urodził się w Alzacji w 1002 roku. Jego kariera była błyskawiczna: najpierw kanonik, potem diakon, w wieku dwudziestu czterech lat był już biskupem Toul. Jego wybór na stolicę Piotrowej w 1049 roku wspierał cesarz Henryk II, a lud rzymski przyjął z entuzjazmem. Zabiegał o wprowadzenie reformy kluniackiej i zwalczał symonię. W czasie jogo pontyfikatu nastąpiła schizma wschodnia. Zmarł w Rzymie w 1054 roku. Przedstawia się go w szatach papieskich Imię: pochodzenia łacińskiego, oznacza „lwa”