28.III. Święty Konon mnich, Kono lub Konon urodził się w Naso niedaleko  Mesyny w epoce która Ropera II między 1130 a 1154 rokiem. Idąc za swoim powołaniem, został mnichem bazylianinem i wyruszył na pielgrzymkę do Jerozolimy. Po powrocie, ponieważ zmarli jego oboje rodzice, postanowił wieść życie anachorety, które doprowadziło go do świętości. Zmarł w 1236 roku. Tradycja przypisuje mu wiele cudów. Przedstawia się go w szatach mniszych, jest przyzywany w chorobach nosa i uszu. Imię: pochodzenia greckiego, oznacza „stożek”