1. IX. Święty Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła. Urodził się około 540 roku we wpływowej arystokratycznej rodzinie rzymskiej. Po studiach prawniczych otrzymał urząd zarządcy Rzymu. Po kilku latach wybrał jednak życie monastyczne, zakładał klasztory i angażował się w pomoc potrzebującym. Był papieżem od 590 roku, prowadził liczne dzieła miłosierdzia i misje. Święty Grzegorz Wielki, prawodawca na polu liturgii i śpiewu sakralnego, zostawił po sobie ważne pisma o charakterze duszpasterskim, moralnym duchowym. Zmarł w 604 roku,
    a jego kult natychmiast się rozpowszechnił, jest przedstawiany w szatach papieskich z gołębicą, symbolem natchnienia i z księgą. Bywa przyzywany przeciw dżumie i dmie. Opiekun: muzyków, śpiewaków, wytwórców pasmanterii i guzików, nauczycieli papieży. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „ten, który czuwa”.