1. IX. Święta Hildegarda z Bingen, Zakonnica. Hildegarda urodziła się w Bermersheim w Hesji w 1098 roku. była mniszką benedyktyńską
    i mistyczką. Założyła kilka klasztorów, między innymi w Rupertsberga koło Bingen, gdzie sama żyła i zmarła w 1179 roku. zostawiła po sobie bardzo rozległą twórczość literacką dotyczącą jej wizji, a także komentarzy do Ewangelii , Reguły Świętego Benedykta oraz życia niektórych świętych. Jej traktat dogmatyczny Liber sciviac (zbiór jej objawień), został zatwierdzony przez papieża przy wsparciu Świętego Bernarda. Ikonografia tradycyjnie przedstawia ją jako piszącą mniszkę benedyktyńską. Opiekunka: esperantystów, Imię: pochodzi z niemieckiego, znaczy „odważna w boju”.