1. IX. Święci Korneliusz papież i Cyprian biskup, Wspomnienie. Korneliusz i Cyprian żyli w ciągłej łączności, choć nigdy się nie spotkali. Korneliusz był papieżem, wybranym w 251 roku, spotykającym się z wrogością ze strony dysydenckich kapłanów, jednak doświadczał wsparcia Cypriana, biskupa Kartaginy, który autorytatywnie bronił jego prawowitości. W 253 roku, podczas prześladowania za cesarza Gallusa, Korneliusz został wygnany do Civtavecchia, gdzie zmarł, natomiast Cyprian poniósł męczeństwo za cesarza Waleriana w 258 roku. Korneliusz jest przedstawiany w szatach papieskich, czasami
    z rogiem . Cyprian w szatach biskupich z palmą, jest przyzywany przeciw dżumie. Opiekun: Korneliusz jest opiekunem wołów. Imiona: obydwa pochodzenia łacińskiego, Korneliusz – ‘z rodu Kornela’, Cyprian znaczy „z Cypru”